29 04 2012

Halkımıza Çağrı / Devrimci Eğitim Şurası

  Halkımıza Çağrı / Devrimci Eğitim Şurası Eğitim, herkesin temel hakkıdır. Parayla alınıp satılamaz. Eğitim, bilimsel ve laik olmalıdır. Eğitim, eşitliği, dayanışmayı ve paylaşımı hedeflemelidir. Eğitim aydınlanmayı sağlamalıdır. Ama bugün eğitim üzerinden para kazanılmaktadır, hatta para babalarının çok kazandığı bir sektör haline getirilmiştir. Ama bugün eğitim, bilimsel değil hurafeler ve dini kurallar üzerine kurulu hale getirilmiştir. Ama bugün eğitim, rekabeti, bencilliği öğretmektedir. Ama bugün eğitim, evrim teorisini değil, dînî kuralları öğretmektedir. Ama bugün eğitim aydınlık nesiller değil, dindar nesiller yaratacak hale getirilmiştir. Veliler, öğretmenler, öğrenciler, Sizlere çağrımızdır. Sizleri, ülkemize gerici, piyasacı eğitimi dayatanlara karşı mücadele etmeye çağırıyoruz. Her okulda olan veli derneklerini mücadele alanları haline getirmeyi öneriyoruz. Bu gidişten ve sistemden rahatsız olan velileri, veli dernekleri ya da platformları etrafından örgütlenmeye çağırıyoruz. Öğretmenlere gerici müfredatı değil, ilerici, bilimden yana bir müfredat uygulamalarını öneriyoruz. Bütün öğretmenleri, ilerici sendikalarda örgütlenmeye, sendikaları ise bu gerici uygulamaya karşı aktif mücadeleye çağırıyoruz. Öğrencilere, bilimsel, laik eğitim almak için dini kuralların müfredata girmesine, derslerde okutulmasına karşı mücadele etmelerini öneriyoruz. Neden mi? Dindar nesil yetiştirmenin tek bir amacı var: Boyun eğen nesil yetiştirmek. 4+4+4 eğitim sitemi ile getirilecek olan tam da budur. Düşünen, tartışan, insanlığın ilerici birikimini öğrenen, bilimden sanattan aydınlıktan yana gençler yetiştirmek için... Onların yürü... Devamı

24 03 2012

SABAHATTİN ALİ' NİN MASALLARI / Yard.Doç.Dr.Bedri AYDOĞAN

  SABAHATTİN ALİ' NİN MASALLARI Yard.Doç.Dr.Bedri AYDOĞAN Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından günümüze yeni tarzı benimseyen edebiyatçılarımız, divan ve halk edebiyatımızdan çeşitli biçim ve ölçülerde yararlanmışlardır (1). Bu yararlanma sanatçıların dünya görüşleri ve belli ölçüde buna koşut olarak ortaya çıkan edebiyat anlayışlarına bağlı olmaktadır. Yeni edebiyat ürünlerinde divan ve halk edebiyatının izleri ya da etkilerine bazen motifler, bazen telmih öğeleri, bazen de onlara ait nazım biçimlerini kullanma biçiminde rastlanır. Bu edebiyatların olanaklarından yararlanma, yararlanılan öğelere baştan sona sadık kalmak biçiminde olmamıştır. Yeni tarzı benimsemiş sanatçılar o ögeleri çağcıl sanatın koşullarına uygun duruma getirerek kullanmışlardır.  Divan ve halk edebiyatımızdan yararlanan sanatçılardan biri de Sabahattin Ali'dir. Sabahattin Ali sanat hayatının ilk yıllarında Divan edebiyatına da uzak kalmamış ve "Terkib-i Bend Risalesi" , "Mesnevi", "Gazel Naziresi" başlıklı şiirleri yazmıştır" (2). Ancak Sabahattin Ali, divan edebiyatının gerçeklikten, hayattan, halktan uzaklığını ve çağını tamamlamış olduğunu gördüğünden bu edebiyatın etkisine kapılarını çabuk kapatmıştır.  Sabahattin Ali halk edebiyatının yukarıda anılan kusur ve eksikliklerden daha uzak olduğunu düşünür. Bu düşüncesi nedeniyle halk edebiyatını yararlanılabilecek bir kaynak olarak görür. Bununla birlikte halk edebiyatının da birçok geri tarafının olduğunun farkındadır. Halk edebiyatına ait öğeleri doğrudan... Devamı

20 03 2012

Sabahattin Ali' nin Masalları / Yard.Doç.Dr.Bedri AYDOĞAN

  SABAHATTİN ALİ' NİN MASALLARI Yard.Doç.Dr.Bedri AYDOĞAN Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından günümüze yeni tarzı benimseyen edebiyatçılarımız, divan ve halk edebiyatımızdan çeşitli biçim ve ölçülerde yararlanmışlardır (1). Bu yararlanma sanatçıların dünya görüşleri ve belli ölçüde buna koşut olarak ortaya çıkan edebiyat anlayışlarına bağlı olmaktadır. Yeni edebiyat ürünlerinde divan ve halk edebiyatının izleri ya da etkilerine bazen motifler, bazen telmih öğeleri, bazen de onlara ait nazım biçimlerini kullanma biçiminde rastlanır. Bu edebiyatların olanaklarından yararlanma, yararlanılan öğelere baştan sona sadık kalmak biçiminde olmamıştır. Yeni tarzı benimsemiş sanatçılar o ögeleri çağcıl sanatın koşullarına uygun duruma getirerek kullanmışlardır.  Divan ve halk edebiyatımızdan yararlanan sanatçılardan biri de Sabahattin Ali'dir. Sabahattin Ali sanat hayatının ilk yıllarında Divan edebiyatına da uzak kalmamış ve "Terkib-i Bend Risalesi" , "Mesnevi", "Gazel Naziresi" başlıklı şiirleri yazmıştır" (2). Ancak Sabahattin Ali, divan edebiyatının gerçeklikten, hayattan, halktan uzaklığını ve çağını tamamlamış olduğunu gördüğünden bu edebiyatın etkisine kapılarını çabuk kapatmıştır.  Sabahattin Ali halk edebiyatının yukarıda anılan kusur ve eksikliklerden daha uzak olduğunu düşünür. Bu düşüncesi nedeniyle halk edebiyatını yararlanılabilecek bir kaynak olarak görür. Bununla birlikte halk edebiyatının da birçok geri tarafının olduğunun farkındadır. Halk edebiyatına ait öğeleri doğrudan doğruya almayı uygun b... Devamı